Zapraszamy na wystawę rzeźbiarsko-fotograficzną Ewy Jaworskiej i Piotra Dzięciołowskiego oraz spotkanie z książką
Malują, Rysują, Rzeźbią KONIE”.

Miejsce: Centrum Kultury Młodych w Łodzi przy ul. Lokatorskiej 13.

Data: 11 stycznia 2019

Godzina: 18,00